Geodezyjna obsługa budowy - prace pomiarowe

W myśl obowiązującego prawa geodeta jest zobowiązany do wykonywania prac pomiarowych w sposób odpowiedzialny pod względem prawnym i technicznym.

W myśl obowiązującego prawa geodeta jest zobowiązany do wykonywania prac pomiarowych w sposób odpowiedzialny pod względem prawnym i technicznym. Majster budowlany jest użytkownikiem wyznaczonych punktów głównych wybranych fragmentów budowli oraz punktów szczegółowych przekazanych mu przez geodetę obsługującego budowę. W oparciu o te punkty i kierunki wytyczone na obiekcie może on zagęszczać teren budowy dodatkowymi punktami pośrednimi w celu łatwiejszego realizowania konkretnych zadań budowlanych. Wykorzystuje się do tego techniki bezpośrednich pomiarów szczegółowych, wśród których są zarówno techniki proste, bazujące na elementarnych konstrukcjach geometrycznych i podstawowych instrumentach pomiarowych, jak i zaawansowane, z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych i laserowych w pełni zautomatyzowanych.

cytat z Nowy Poradnik Majstra Budowlanego, Arkady 2012