ogłoszenia

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
praktyki zawodowe w dziedzinie geodezji
wykaz zbędnych środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży