POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Skrócony opis przedmiotu zamówienia z dnia 2020.02.03:

Usługi badawcza, polegająca na analizie oraz zestawieniu dostępnych co najmniej 10 serwisów (państwowych i komercyjnych), oferujących dane w zakresie GIS jako dostępnych źródeł z których można pobierać informacje geoprzestrzenne.

Do pobrania: Ogłoszenie Specyfikacja

Skrócony opis przedmiotu zamówienia z dnia 2020.02.03:

Analiza dostępnych technologii skanowania oraz pozyskiwania innych danych z niskiego pułapu na obszarach wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem bezzałogowych obiektów latających, dla potrzeb opracowań monitoringu terenu inwestycji.

do pobrania: Ogłoszenie Specyfikacja 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia z dnia 2020.07.03:

Wykonanie prac badawczo - rozwojowych związanych z wykonaniem pomiarów niskiego pułapu w warunkach laboratoryjnych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych, budowa modelu matematycznego łączącego informacje pozyskane z GIS oraz z bezzałogowych jednostek latających, pod kątem przygotowania założeń do platformy informatycznej, która będzie integrowała te informacje

ogłoszenie: link

Skrócony opis przedmiotu zamówienia z dnia 2020.09.01: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do przygotowania prototypowych urządzeń pomiarowych do pomiarów niskiego pułapu z oprzyrządowaniem w skali zbliżonej do rzeczywistej

ogłoszenie: link

Skrócony opis przedmiotu zamówienia z dnia 2021.03.30:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo - rozwojowych związanych z zaprojektowaniem dedykowanych prototypów bezzałogowych platform do nalotów nad obiektami wielkopowierzchniowymi oraz do nalotów nad inwestycjami liniowymi, wraz z systemem sterowania oraz systemem decyzyjnym pozwalającym na automatyczne wykonanie pomiarów

ogłoszenie: link