Praktyki zawodowe

praktyki zawodowe w dziedzinie geodezji

Warunkiem odbycia praktyk zawodowych w naszej firmie jest posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Praktykant ponad to powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w hełm ochronny, okulary ochronne spełniające wymagania określone dla 1 klasa optycznej, obuwie ochronne, odzież roboczą, kamizelkę odblaskową lub odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy odblaskowości.