Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów

Dla Firmy Budimex prowadzimy od sierpnia 2013 obsługe geodezyjną kontraktu "Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550;"

Kontrak o wartości brutto 981 542 031,54 PLN wykonuje konsorcjum Firm Budimex oraz Heilit+Woerner.

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia zlokalizowana jest na obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Zakres robót to miedzy innymi:

 • budowę odcinka autostrady o długości około 34.8 km, o przekroju poprzecznym 2x2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A;
 • budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Dębica Żyraków";
 • budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Dębica Pustynia";
 • przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: powiatowych, gminnych i dojazdowych) krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z dostosowaniem parametrów technicznych dróg klas Z, L i D;
 • budowę systemu dróg zbiorczych i dojazdowych;
 • budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, koleją, ciekami wodnymi, ciągami pieszymi i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich:
 • wiadukty drogowe - 14 szt. (w tym 3 przejścia dla zwierząt)
 • wiadukty autostradowe - 9 szt.
 • mosty autostradowe - 5 szt.
 • estakady - 1 szt.

 Planowane zakończenie - listopad 2014r.

 • IMG_0277
 • WP_20130812_004
 • WP_20130812_017
 • WP_20130812_020
 • WP_20140305_001
 • WP_20140305_002
 • WP_20140305_003
 • WP_20140305_004
 • WP_20140305_005
 • WP_20140305_006
 • WP_20140305_007
 • WP_20140305_008
 • WP_20140305_010
 • WP_20140305_011
 • WP_20140305_012
 • WP_20140305_013
 • WP_20140305_014
 • WP_20140305_015
 • WP_20140305_016
 • WP_20140305_017
 • WP_20140305_018
 • WP_20140305_019
 • WP_20140305_020
 • WP_20140305_021
 • WP_20140305_022
 • WP_20140305_023
 • WP_20140305_025
 • WP_20140305_026
 • WP_20140305_027
 • WP_20140305_028
 • WP_20140305_030
 • WP_20140305_031
 • WP_20140305_032
 • WP_20140305_033
 • WP_20140305_034
 • WP_20140305_036
 • WP_20140305_037
 • WP_20140305_039
 • WP_20140305_040
 • WP_20140305_041
 • WP_20140305_042
 • WP_20140305_043
 • WP_20140305_044
 • WP_20140305_045
 • WP_20140305_046
 • WP_20140305_047
 • WP_20140305_048
 • WP_20140305_049
 • WP_20140305_050
 • WP_20140305_051

Simple Image Gallery Extended