budowa Obwodnicy m.Wielunia

Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 od km 237+048 do km 250+289,86

Od stycznia 2015 prowadzimy geodezyjną obsługe w/w inwestycji. Przewidywany czas realizacji zadania 27 m-cy.

Obwodnicę wybuduje konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawne Heilit Woerner). Kontrakt opiewa na kwotę 177,9 mln zł

W ramach Inwestycji przewiduje się :
· budowę odcinka obwodnicy miasta Wieluń w ciagu drogi krajowej nr 8 o dług. 13.24
km
· budowę trzech węzłów drogowych „Biała”, „Raczyn” i „ Jodłowiec”.
· budowę dwóch rond na węźle „Raczyn” i po jednym rondzie na węźle „Biała” i
„Jodłowiec”.
· budowę obiektów mostowych
 - wiadukty nad Obwodnicą - 2 szt (W-1, 2)
 - wiadukty w ciągu Obwodnicy - 6 szt (W-4, 6, 8, 8A, 9 i 10)
 - wiadukt w ciągu Obwodnicy jako przejście dla zwierząt – 1 szt (W-10A/Pz)
 - mosty nad rzeką Pyszną w ciągu Obwodnicy - 3 szt (M-3, 5 i 7/Pz)
 - przejazdy gospodarcze pod Obwodnicą - 2 szt (PG-1/Pz i 2/Pz)
 - pozostałe mosty nad rzeką Pyszną na węzłach i w ciągu dróg dojazdowych - 5 szt
(M-12, 13, 15, 16 i 17)
 - mosty istniejące - 2 szt (M-11,14) na węźle Biała i Raczyn (w ramach inwestycji
na obiekcie M-11 przewidziano wymianę warstwy ścieralnej natomiast na obiekcie
M-14 nie przewidziano prowadzenia żadnych robót) 

strona projektu

  • IMAG0327
  • M5
  • P3162425
  • P4200264
  • P4270355

Simple Image Gallery Extended