S5 Leszno Południe - Kaczkowo

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Radomicko - Kaczkowo, etap II od Leszna Południe (z węzłem) do Kaczkowa o długości 9,5 km

W maju podpisalismy umowę z Firmą BUDIMEX na geodezyjną obsługę budowy S5 Leszno Południe - Kaczkowo.

Wykonawca firma Budimex ma 20 miesięcy (bez tzw. okresów zimowych) od daty zawarcia umowy na realizację zadania. Koszt zadania to 232,6 mln zł brutto.

W ramach zadania zostanie wybudowane:

  • 9,5-km drogi ekspresowej S5 (dwie jezdnie)
  • węzeł drogowy „Leszno Południe"
  • 8 obiektów inżynierskich
  • przepusty, urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe