Przebudowa opaski brzegowej w Jarosławcu

Przebudowa opaski brzegowej w Jarosławcu, km 255,05-255,965 oraz wykonanie sztucznego zasilania

Od sierpnia 2016 dla Firmy BUDIMEX prowadzimy geodezyjną obsługę inwestycji. Planowany czas realizacji ok 4 m-ce.

Zadanie obejmuje między innymi wykonanie obsługi pomiarowej sieci monitoringowej klifu w Jarosławcu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji zadania w zakresie aktualizacji mapy sytuacyjno –wysokościowej, wykonania założonej lokalnej sieci geodezyjno-pomiarowej, wykonania odczytów z inklinometrów i piezometrów