DW 134 Ośno Lubuskie - Rzepin

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Ośno Lubuskie - Rzepin

Od listopada 2017 prowadzimy obsługę geodezyjną dla STRABAG Infrastruktura Południe Sp. Z o.o.

Zakres robót budowlanych to przebudowa nawierzchni jezdni poprzez jej wzmocnienie.

Wartość prac budowlanych to 14,7 mln PLN

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2019