Gorzów Wielkopolski, ulica Kostrzyńska

Modernizacja ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.

Dla Firmy Budimex SA rozpoczeliśmy w maju 2018 obsługę geodezyjną zadania.

Czas realizacji zadania 17 m-cy. Koszt 64 mln. Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp. , leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132. Cała inwestycja obejmuje odcinek o długości około 3,00 km.W ramach projektu przebudowane zostanie także dwutorowe torowisko tramwajowe na jeden tor wraz z przebudową pętli oraz sieci trakcyjnej oraz budową dodatkowego toru wyjazdowego z zajezdni tramwajowej. W projekcie przewidziano również przebudowę i budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów tramwajowych oraz przebudowę istniejącego wiaduktu nad torami PKP. Projekt zakłada także budowę: kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego.

postęp prac luty_2019

postęp prac marzec_2019

postęp prac grudzień_2019

Mapa zakresu prac zobacz

mapa postępu prac na geoportalu zobacz