S3 Brzozowo - Miękowo

Pełnienie funkcji Geodety w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, w ramach Biura Inżyniera Kontraktu

od kwietnia 2019 usługę świadczymy dla Firmy TPF

strona projektu kliknij