S3 Miękowo Rzęśnica

Pełnienie funkcji Geodety w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, w ramach Biura Inżyniera Kontraktu

od kwietnia 2019 usługę śwaidczymy dla Firmy P.U.I. EKO-INWEST S.A. ze Szczecina

strona projektu kliknij