Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu

OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA STACJI ŚWINOUJŚCIE - ZADANIE NR 2 W RAMACH PROJEKTU  "POPRAWA DOSTĘPU KOLEJOWEGO DO PORTÓW MORSKICH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU"  NR PROJEKTU 2015-PL-TM-0125-W

Od września 2019 dla Firmy TORPOL SA prowadzimy obsługę geodezyjną w/w zadania. Wartość prac budowlanych zlokalizowanych w Świnoujściu – 508 mln zł netto.  Czas trwania kontraktu 31 miesięcy.

Niniejsza inwestycja swoim zakresem obejmuje następujące linie kolejowe: 

  • LK 401 Szczecin Dąbie SDB – Świnoujście Port – linia pierwszorzędna, zelektryfikowana, na całej swojej długości objęta umowami AGC i AGTC, prędkość konstrukcyjna zgodnie z instrukcją Id-12  160km/h, dopuszczalny nacisk na oś 221kN. Opracowanie obejmuje linię na odcinku od km 87+630 do jej końca (km istniejący 100+077). 
  • LK 996 Lubiewo – Świnoujście SIB – linia drugorzędna, częściowo zelektryfikowana, nie objęta umowami AGC i AGTC, prędkość konstrukcyjna zgodnie z instrukcją Id-12 80km/h, dopuszczalny nacisk na oś 196kN. Opracowanie obejmuje linię na jej całej długości: od km -0+161 (rozjazd nr 5 na stacji Lubiewo) do km 11+303. 
  • LK 997 Świnoujście SIB – Baza promów morskich – linia drugorzędna, niezelektryfikowana, nie objęta umowami AGC i AGTC, prędkość konstrukcyjna zgodnie z instrukcją Id-12  40km/h, dopuszczalny nacisk na oś 196kN. Opracowanie obejmuje rozjazd stanowiący początek linii (nr 82 na stacji Świnoujście wg stanu istniejącego, km 0+075 LK 997).