Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

Połączenie i przebudowanie stanowisk promowych nr 5 i 6 dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Rozpoczeliśmy gedezyjną obsługę inwestycji "Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego" dla Firmy Budimex. Wartość prac budowlanych ok. 185 mln netto. Zakończenie inwestycji planowane na koniec roku 2021.

Prace przewidują:
- modernizację  stanowiska  nr  5  w celu  uzyskania  głębokości  technicznej  Ht=12,0i dopuszczalnej Hdop=13,0 m
- przedłużenie stanowiska nr 5 o stanowisko nr 6
- wykonanie robót czerpalnych i umocnienie dna
- likwidację torów kolejowych nr 81, nr 82, nr 83
- modernizację torów kolejowych, budowę dwóch torów przeładunkowych
- budowę  placu  manewrowo-postojowego   z   miejscami   postojowymi
- budowę estakady łączącej projektowane place składowe i stanowiącej drugi, nowy wjazd na teren terminala.