Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice

Dla SUEZ Consulting – SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce realizującego projekt „NADZÓR NAD MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWEJ E59" pełnimy obowiązki GEODETY

Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki –Słonice”nr Projektu: 2017-PL-TM-0054-W

Kontrakt nr 1: Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki -Krzyż (bez stacji Krzyż), od km 53,500 do km 81,877

Kontrakt nr 2: Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż –Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820

Kontrakt nr 3: Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Dobiegniew –Słonice, od km 105,820 do km 128,680

Kontrakt nr 4 -SRK: Instalacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki -Słonice, od km 53,500 do km 81,877 (Lokalne Centrum Sterowania i Sygnalizacji (LCS) w Poznaniu) oraz od km 81,877 do km 128,680 (Lokalne CentrumSterowania i Sygnalizacji (LCS) w Stargardzie)

okres realizacji: sierpień 2020 - styczeń 2023