Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Zadanie 1B.5/2 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą
Zadanie 1B.5/3 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odrą

Od kwietnia 2021 świadczymy usługi geodezyjne dla Konsultanta Wsparcia Technicznego Sweco Consulting sp. z o.o. dla projektu realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP RZGW w Szczecinie). Szacunkowy okres realizacji usługi: marzec 2023

Kontrakt nr 1B.5/2, obejmuje rozbiórkę mostu istniejacego i budowę nowego mostu drogowego w Kostrzynie nad Odra w ciagu drogi krajowej nr 31 oraz rozbudowę istniejacego układu drogowego ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odra na odcinku od km 107+025.11 do km 107+545.64 oraz ul. Mostowej od skrzyżowania z DK31 na długosci 71,70m wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Kontrakt 1B.5/3 obejmie przebudowę ok. 820 m odcinka układu torowego, w związku z koniecznością dostosowania go do przebudowywanego mostu kolejowego na Odrze. Jest to odcinek linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn pomiędzy zachodnim przyczółkiem mostu kolejowego na rz. Warcie i wschodnim przyczółkiem projektowanego mostu kolejowego granicznego na rzece Odrze.
Na odcinku tym, poza nasypem kolejowym, występują obiekty inżynieryjne: most nad Suchodołem oraz wiadukt nad ul. Gorzyńską. Kontrakt 1B.5/3 obejmuje przebudowę mostu kolejowego w km 341,872 linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn (Suchodół, Kostrzyn nad Odrą) oraz rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu w km 342,175 linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, zlokalizowanego nad ul. Gorzyńską w Kostrzynie nad Odrą. Zadanie jest bezpośrednio związane z inwestycją prowadzoną przez zarządcę niemieckiej linii kolejowej nr 6078 w ramach której nastąpi znaczne podniesienie niwelety torów na projektowanym moście granicznym w km 615,1 rzeki Odry, wynikające z dostosowania prześwitu mostu powyżej 5,25 m dla potrzeb prowadzenia akcji lodołamania. 

przydatne linki:

RZGW.