Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

Zadanie 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

Od października 2021 realizujemy dla Firmy BUDIMEX obsługe geodezyjną dla kontraktu:

Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej,
Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania”
   rejon m. Słubice (km 581,0-585,7); odcinek 1
   rejon m. Górzyca – Reitwein (km 604,0-605,0); odcinek 2
   rejon m. Kostrzyn nad Odrą (km 613,1-614,7); odcinek 3
   rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica (km 645,5, – 654,0) odcinek 4
   rejon m. Stara Rudnica – Osinów Dolny (km 654,0-663,0) odcinek 5

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

wartość netto prac budowlanych 201 mln PLN, czas trwania 27 miesięcy

strona projektu:kliknij

mapa zakresu kliknij