A18 GDDKiA pilotażowy program własnego nadzoru

budowa autostrady A18 (jezdnia południowa)
odc. 3 od km 33+760 - do km 50 tj. blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego,
odc. 4 od granicy województw do węzła Golnice tj. od km 50 do km 71+533.

Od września 2021 świadczymy usługi geodezyjne dla Firmy SAFEGE S.A.S. realizującej umowę na usługę wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch kontraktów w ramach budowy autostrady A18. To nowe podejście do pełnienia nadzoru nad strategicznymi inwestycjami realizowanymi przez GDDKiA.

To jeden z pierwszych przypadków, w którym zdecydowano o odejściu od obecnie obowiązującej w GDDKiA formuły nadzoru nad realizacją kontraktu (gdzie nadzór jest zlecany firmom zewnętrznym), na rzecz przekazania tych zadań pracownikom GDDKiA. W nowej formule to właśnie pracownicy GDDKiA stanowią kluczową część kadry nadzoru inwestorskiego. Zadania realizują jedynie przy wsparciu firmy zewnętrznej (Firmy SAFEGE S.A.S.), zapewniającej inspektorów nadzoru poszczególnych branż. To oznacza, że cały ciężar pełnienia nadzoru inwestorskiego spoczywa na GDDKiA, czytaj więcej serwis gddkia

strona projektu kliknij