Przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi

sprawowanie funkcji: Geodety w zespole Inżyniera Kontraktu, usługi realizowanej przez EKOCENTRUM spółka z o.o.,
Przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi wraz z wykonaniem w systemie zaprojektuj i zbuduj kanału przeglądowego, oraz dostawą i montażem stanowiska do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym. Wartośc prac 89,9 mln PLN; zakończenie prac październik 2023