DK-46 Nysa – Pakosławice

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa – Pakosławice

Obsługa geodezyjna inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa – Pakosławice” dla Firmy BUDIMEX.

okres realizacji 2022.09 - 2024.09

Inwestycja przewiduje poszerzenie drogi krajowej klasy GP do dwóch jezdni (6,1 km); wartość prac budowlanych 147 mln.