most na rzece Bóbr

Rozbudowa drogi krajowej nr 32 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Bóbr w km 28+579,15 (dawniej km 28+601)

Obsługa geodezyjna inwestycji dla Firmy Budimex

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu tymczasowego oraz budowa nowego mostu o większej nośności (długość całkowita obiektu 208,90 m)

okres realizacji:  wrzesień 2022 -  luty 2025; wartośc prac budowlanych 69 mln netto