Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna - Golnice

Realizację odcinka II od węzła Królów do węzła Żary długości 15,38 km. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa Nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie.
W 2001 r. zielonogórski Oddział GDDKiA przystąpił do przygotowania projektu budowlanego na Modernizację drogi krajowej nr 18 – dobudowa drugiej (północnej) jezdni. Jest to pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A-18. Pełna dokumentacja przetargowa i techniczna opracowywana przez Transprojekt Warszawski została zakończona w I kwartale 2004r wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przetarg na roboty został ogłoszony 17 marca 2004r. a otwarcie ofert odbyło się 29.06.2004r. W październiku br. zostali wyłonieni wykonawcy na realizację I etapu budowy autostrady A-18. Koszt przygotowania inwestycji I etapu wyniósł ok. 18,5 mln zł w tym dokumentacja – ok. 9,0 mln zł, wykupy gruntów i odszkodowania – ok.2,0 mln zł, prace archeologiczne ok. 6,5 mln zł.

Celem przedsięwzięcia była budowa drugiej jezdni o dwóch pasach na odcinku od km 0+633 do km 71+533 (Olszyna - Golnice), dostosowanej do parametrów technicznych i standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.
Założono podział zadania na cztery odcinki, na których planowane roboty będą prowadzone oddzielnie. Powyższy podział ma na celu szybsze zakończenie całości inwestycji poprzez równoległe prowadzenie prac konstrukcyjnych na wszystkich czterech odcinkach międzywęzłowych.
Odcinek I od Olszyny do węzła Królów długość 8,92 km oraz odcinek III od węzła Żary do węzła Iłowa długości 12,57 km realizowane były przez firmę SKANSKA S.A. Polska. Wartość kontraktów wynosi odpowiednio dla odcinka I - 6 429 029.00 euro (netto) gdzie 4 821 771,75 euro to kwota pochodząca z funduszu ISPA, a dla odcinka III - 12 339 212.00 (9 254 409 euro - ISPA). Realizację odcinka II od węzła Królów do węzła Żary długości 15,38 km wygrała firma Max Bogl Bauunternehmung GmbH& Co.KG /Berger Bau GmbH za kwotę 19 221 710.00 euro (netto) (14 416 282,50 euro – ISPA). Odcinek IV od węzła Iłowa do węzła Golnice długości 34,03 km, który przebiega w znacznej części przez tereny województwa dolnośląskiego budowała ie Walter- Heilit Verkehrswegebau GmbH/Warbud S.A za kwotę 27 289 327.00 euro netto (20 466 995,25 – ISPA).


Pod koniec 2004r. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze przystąpi do ogłoszenia przetargu na przebudowę jezdni południowej z dostosowaniem drogi krajowej nr 18 do parametrów A-18. Realizacja drugiego etapu przewidziana jest na lata 2007–2009 a koszt zadania planowany jest na ok. 500 mln zł.
 
  • image001
  • image002

Simple Image Gallery Extended