Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice

Od grudnia 2009 realizujemy dla firmy Budimex geodezyjną obsługę inwestycji "Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice"
przedmiot inwestycji:

•most nad rzeką Grzybnicą w miejscu istniejącego obiektu mostowego

•jednojezdniowy odcinek drogi na wysokośi miejscowość Troszyn, wraz z budową wiaduktu i kładki nad projektowaną drogą krajową nr 3

•nowy odcinek drogi pomiędzy miejscowościami Troszyn i Ostromice o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu

•dwupoziomowowy wezeł drogowy „Parłówko” wraz z rondem obsługującym ruch lokalny

•wiadukt na linią kolejową Świnoujście – Szczecin w ciagu drogi wojewódzkiej nr 107

•bezkolizyjny przejazd nad drogą ekspresową w m. Ostromice

•drógi zbiorcze obsługujące tereny przyległe

•przepusty rurowe na istniejących ciekach wodnych

•kanalizacjia deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi

•urządzenia ochrony środowiska: ekrany dźwiękochłonne, zieleń izolująca, przepusty ekologiczne dla zwierząt dużych, małych, przepusty dla płazów oraz urządzenia podczyszczające wody opadowe

•oświetlenie węzła drogowego

•urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, balustrady, ogrodzenia, oznakowanie)

•przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem (sieci elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci wodociągowe, sieci telekomunikacyjne
 
 • image001
 • image002
 • image003
 • image004
 • image005
 • image006
 • image007
 • image008
 • image009
 • image010
 • image011

Simple Image Gallery Extended