Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo

W grudniu 2010 rozpoczęliśmy obsługę geodezyjną zadania - przebudowa Dw 106.
Planowane przedsięwzięcie (wartość robót 17 573 624.72 PLN brutto) zlokalizowane jest na obszarze województwa zachodniopomorskiego w powiecie kamieńskim.
Inwestycja przechodzi przez teren dwóch gmin: Kamień Pomorski (obręb: Rzewnowo, Rarwino, Szumiąca, Giżkowo, Śniatowo) oraz Golczewo (obręby: Koplino, Niemica, Samlino, obręb 1 miasto Golczewo, obręb 3 miasto Golczewo, obręb 4 miasto Golczewo).
W zakres opracowania wchodzi przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej, przebudowa
istniejących skrzyżowań i zjazdów, przebudowa oraz budowa zatok autobusowych, budowa chodników, budowa jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych, wykonanie elementów uspokojenia ruchu (wysepek kanalizujących, azyli dla pieszych oraz wyniesień nawierzchni jezdni), zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oczyszczenie istniejących rowów
przydrożnych. Powyższa inwestycja obejmuje budowę elementów kanalizacji deszczowej w miejscowości Niemica oraz Samlino, przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Golczewo.
W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi również przebudowa przepustów drogowych w km 8+084, 9+189, 9+855, 10+561, 11+817, 13+050, 16+029 oraz remont mostu przez rzekę Niemicę w km 11+130.
 
Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin
 
Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszaw

strona projektu  http://www.zzdw.koszalin.pl/html/Inwestycje_RPO_2007-2013/i/762685