Tor wodny Świnoujście Szczecin

Na podstawie zebranych  danych z detekcji dna oraz echogramów (przy użyciu echosondy SDE-28 firmy SOUTH zintegrowanej z odbiornikiem GPS pracującym w systemie RTK) opracowaliśmy numeryczny model dna kanału Piastowskiego i Mielińskiego.