Budowa połączenia drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou

Budowa połączenia drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z włączeniem do polskiej sieci drogowej w ramach zadania: „Budowa połączenia drogowego w Euroregionie Nysa”.
Przedmiot i cel inwestycji

Zaprojektowano połączenie drogowe w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau (Republika

Federalna Niemiec) a miastem Hradek nad Nisou (Republika Czeska).

Niniejsze połączenie drogowe zaprojektowano w ciągu (i jako kontynuację) drogi:

- po stronie Niemiec – drogi federalnej nr 178,

- po stronie Czech – drogi krajowej I/35.

Projekt opracowano w celu usprawnienia ruchu drogowego pomiędzy trzema państwami, jak również

w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego z uwzględnieniem włączenia projektowanej

trasy do polskiej sieci drogowej.

Projektowana droga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na parametrach określonych j.w) połączy

drogę federalną nr 178 na terytorium Republiki Federalnej Niemiec z drogą nr I/35 na terenie Republiki

Czeskiej.

Połączenie nastąpi pomiędzy miejscowościami Sieniawka i Zittau na granicy polsko – niemieckiej oraz

miejscowościami Kopaczów i Hradek nad Nisou na granicy polsko - czeskiej.

Wykonanie niniejszego zadania wymaga wybudowania mostu granicznego przez Nysę Łużycką na polsko

- niemieckiej granicy państwowej.

Całość inwestycji posiada długość 3.936,33 m i została podzielona na życzenie Inwestora na 2 etapy tj:

- etap I od km 0+000 do km 0+355,

- etap II od km 0+355 do km 3+936,33.
 
  • image001
  • image002
  • image003
  • image004

Simple Image Gallery Extended