Obwodnica m. Nowogard DK nr 6

Budowa obwodnicy miasta Nowogard woj. zachodniopomorskie w ciągu drogi krajowej nr 6
Zapewniamy obsługę geozezyjną dla wykonawcy prac budowlanych na w/w  obiekcie. Wykonawcą prac jest firma Budimex S.A., wartość kontraktu wynosi 161,53 milionów złotych. Czas realizacji kontraktu 22 miesiące. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 9,4 kilometra, ominie miasto od północnego-zachodu. Na drodze powstaną 3 węzły drogowe zapewniające bezkolizyjne połączenie z drogą krajową numer 6 i drogą wojewódzką nr 106 oraz 5 wiaduktów