Uniwersalny system do pomiarów geometrii torów i skrajni

Wszechstronne rozwiązania dla pomiarów torów w układach współrzędnych 2D i 3D wszytko co potrzebne na etapie projektu, budowy, odbioru toru kolejowego

pomiar

 

 

 

Aplikacja Amberg Rail Surveypomiar2

zastosowanie:

 • kontrola stanu istniejącego
 • pomiar do opracowania dokumentacji pod planowaną modernizację

oferuje:

 • całościowe dane o torze
 • współrzędne 3D (główki szyn, oś toru)
 • parametry łuków i krzywych przejściowych, przechyłka, skręcenie, rozstaw
 • precyzyjny i efektywny pomiar z ciągłą kontrolą oraz z wyborem kinematycznej lub „Stop&Go” metody pomiarufx2
 • Do wyboru pomiar z TotalStation lub GPS
 • możliwość eksportu danych w formatach LandXML, ASCII i DXF

Aplikacja Amberg Rail Tamping

torzastosowanie:

 • przygotowanie danych do podbijarek

oferuje:

 • szybkie i precyzyjne określenie stanu torów i przygotowanie parametrów korekcjiprogram1
 • gwarancja mm dokładności
 • przygotowanie danych dla podbijarek - zgodnych z projektem
 • wyniki na bieżąco

Aplikacja Amberg Rail Clerance 

zastosowanie:

 • kontrola wykonania projektu
 • pomiar skrajni, miejsca kolizyjne wyznaczane w czasie pomiaru (real-time measuring)skrajnia2
 • zbieranie informacji o obiektach wokół torów

oferuje:

 • precyzja i niezawodność
 • informacje w czasie rzeczywistym
 • pomiar połączonyprofiler z pomiarem torów
 • pomiar kontrolny 3D wybudowanych elementów
 • generowanie automatycznych raportów, tradycyjny przekrój
 • dokładność pomiaru przekrojów <3 mm
 • definiowanie dowolnych modeli skrajni wagonów i ładunkówprzekrojskrajnia