Monitoring geodezyjny i inklinometryczny

  • Monitoring geodezyjny, monitoring systemem inklinometrycznym

 Pomiary inklinometryczne poziome i pionowe

Geodezyjny monitoring odkształceń poziomych i pionowych:

  • pomiary kątowo liniowe
  • niwelacja precyzyjna

 IMG 1799P1000382IMG 1753

Pomiary inklinometryczne:

  • Monitorowanie poprzecznych ruchów ziemi w obszarze osuwisk
  • Określenie płaszczyzn ścinania na ziemnych zaporach wodnych
  • Deformacja tuneli, ścian wykopów i szybów
  • Poziome Inklinometry są używane do kontroli osiadania wałów, obiektów

inklinometrinklinometr2