Drony, opracowania fotogrametryczne z niskiego pułapu

obrazek PNG 14 Phantom 4 Pro firmy DJI

Polecamy usługi w zakresie:

  • opracowania ortofotomapy
  • generowanie NMPT, NMT
  • inspekcja niedostępnych obiektów
  • monitoring postępu prac budowlanych (zdjęcia, filmy)

obrazek PNG 15DJI 0002DJI 0917

Przykładowy film zobacz

przykładowe opracowania:

stadion Warty w Gorzowie Wielkopolskim

stadion lekkoatletyczny OSIR w Gorzowie Wielkopolskim

stadiony i okolica