Świadectwa dla obiektu lekkoatletycznego

raport pomiarowy wg wymagań Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Wykonujemy raport pomiarowy gdzie określona jest prawidłowość wykonania oznaczenia stadionu we wszystkie wymagane dla danej kategorii obiektu linie i znaczniki, długości dystansów oraz parametrów urządzeń takich jak spadki poprzeczne i podłużne bieżni, rozbiegów i sektorów rzutów.