Monitoring w czasie rzeczywistym - Systemy Senceive

Systemy Senceive to zautomatyzowana kontrola i ciągły zdalny pomiar przemieszczeń i deformacji.

Dzięki czujnikom możemy w czasie rzeczywistym monitorować aktualne deformacje obiektów.

Zrzut ekranu 2023 02 11 o 14.05.341Unknown