Zdalny nadzór nad realizacją inwestycji

"Zdalny nadzór nad realizacją inwestycji - innowacyjna usługa wspomagająca proces realizacji inwestycji, wpisująca się w filozofię BIM" jest projektem badawczo-rozwojowym, realizującym założenia konkursu ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i Innowacje - I typu projektu - Projekty B+R przedsiębiorstw".

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

   

Termin rozpoczęcia realizacji projektu

2019-06-01

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu

2022-03-31

Termin zakończenia finansowej realizacji projektu

2022-03-31

Celem projektu "Zdalny nadzór nad realizacją inwestycji - innowacyjna usługa wspomagająca proces realizacji inwestycji, wpisująca się w filozofię BIM" jest opracowanie innowacyjnej usługi, która będzie pozwalała na kontrolę realizacji inwestycji w czasie i przestrzeni z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przemysłowych.

Nazwa beneficjenta: PHU GEODETA Tomasz Janas

Wniosek numer RPLB.01.01.00-08-0027/18

całkowita wartość Projektu wynosi 1 124 365,36 PLN

dofinansowanie w kwocie 740 457,17 PLN

pobierz PLAKAT