S6 obwodnica Koszalina i Sianowa

Obwodnica Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 przebiegać będzie w całości po nowym śladzie i bez wykorzystania istniejącego układu drogowego

poniżej link do mapy granicy pasa drogowego w mapach google:

mapa

projekt podziału zobacz