Badania i innowacje

16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

informujemy, że nasz projekt:

„Zdalny nadzór nad realizacją inwestycji - innowacyjna usługa wspomagająca proces realizacji inwestycji, wpisująca się w filozofię BIM„

Otrzymał dofinansowanie w ramach w/w konkursu. Wartość wnioskowanego dofinansowania 740 457,17 (PLN)