Podpisanie umowy na innowacyjne projekty

w dniu 17 lipca 2019 w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp.  podpisaliśmy umowę na dofinansowanie naszego projektu „Zdalny nadzór nad realizacją inwestycji”.
Pieniądze pochodzą z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubiskiego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i Innowacje RPO-L2020, Działanie 1.1. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisywał członek zarządu województwa Marcin Jabłoński.