XXV memoriał im. Inż. Aleksandra Frączka w brydżu sportowym

W dniu 27 luty 2010r. odbył się kolejny, jubileuszowy turniej