Budowa drogi S5 Żnin-Gniezno

Budowa drogi S5 Żnin-Gniezno, odcinek: węzeł "Mielno" - Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21

Od grudnia 2014 prowadzimy na rzecz Firmy BUDIMEX SA geodezyjną obsługe w/w inwestycji. Przewidywany czas realizacji kontraktu 28 m-cy. Koszt inwestycji to kwota ponad 476 mln zł brutto,

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

- obwodnicy: 18,330 km; klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa

- 3 węzły: Mieleszyn (dawniej Mielno), Gniezno - Północ (dawniej Goślinowo), Kłecko (dawniej Piekary)

- 19 obiektów inżynierskich: w tym 4 mosty w ciągu drogi S5 (w tym 1 zespolony w ciągu S5 i drogi nr 3, klasy G), 5 wiaduktów w ciągu S5 (w tym 2 nad linią PKP), 9 wiaduktów nad S5, 1 przejście dla zwierząt w ciągu DK5

- 2 Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP I "Modliszewko Wsch.", MOP I "Modliszewko Zach." z miejscami parkingowymi

- równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu

- urządzeń ochrony środowiska, w tym: 5 ekranów akustycznych o łącznej długości L= 3100m, 4 przejść dla zwierząt średnich pod S5, 1 przejścia dla zwierząt średnich pod DK5, 3 przejść dla zwierząt małych, 40 przepustów wyłącznie dla płazów, 10 przepustów z półkami dla zwierząt małych i płazów

- odwodnienie drogi S5, MOPów i pozostałych dróg

- oświetlenie

- urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu

- ogrodzenia S5 na całym odcinku

 • IMG_0767
 • IMG_0769
 • IMG_0771
 • IMG_0772
 • IMG_0773
 • IMG_0774
 • IMG_0775
 • IMG_1058
 • IMG_1478
 • IMG_1625
 • IMG_20150609_132820
 • IMG_20150609_132838

Simple Image Gallery Extended

strona projektu www

mapa google