Nasze projekty

Przebudowa opaski brzegowej w Jarosławcu, km 255,05-255,965 oraz wykonanie sztucznego zasilania
Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Radomicko - Kaczkowo, etap II od Leszna Południe (z węzłem) do Kaczkowa o długości 9,5 km
Pomiary specjalistyczne, rozbudowa zakładu
Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą w ramach rozbudowy ZZO Jarocin
Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423
Rewitalizacja linii kolejowej nr 272 na odcinku Antonin – Ostrów Wielkopolski na odcinku Antonin – Ostrów Wlkp. od km 70,000 do km 85,690 w torze nr 1

Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego

Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 od km 237+048 do km 250+289,86

Pełnienie funkcji Geodety w ramach realizacji zadania:

„ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM W ZAKRESIE: BUDOWA DRUGIEJ JEZDNI OBWODNICY MIĘDZYRZECZA W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S-3 KM 0+000,00 – KM 6+370,00 W TYM PEŁNIENIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ROBÓT”