Nasze projekty

Ponad 49 milionów złotych brutto modernizację wygrało konsorcjum firm Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie s.p.a. z siedzibą w Rzymie i Salcef Construcioni Edili e Ferroviarie s.p.a oddział w Polsce.
Projekt "Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Darłowo", to największa inwestycja w historii powojennej Polski, jeżeli chodzi o ochronę brzegów morskich. Inwestycja jest warta aż 93,2 mln złotych. brutto.

Na podstawie zebranych  danych z detekcji dna oraz echogramów (przy użyciu echosondy SDE-28 firmy SOUTH zintegrowanej z odbiornikiem GPS pracującym w systemie RTK) opracowaliśmy numeryczny model dna kanału Piastowskiego i Mielińskiego.

od marca 2012 wykonujemy prace pomiarowe związane z układaniem warstw konstrukcyjnych drogi na autostradzie A4 odc. Jarosław - Radymno, długość ok 25 km.
Rewitalizacja i modernizacja tzw. Kościerskiego korytarza kolejowego – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201”- Etap I

Budowa węzła „Tczewska” wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła „Rzęśnica” – odcinek od km 90+265 do km 92+500 (I etap)
W 2011 rozpoczeliśmy geodezyjną obsługę inwestycji dla firmy BUDIMEX SA.

Konsorcjum firm, którego liderem jest Mota Engil Central Europe wybuduje odcinek od Gorzowa do Skwierzyny za kwotę 336 mln zł.
Od lipca 2011 prowadzimy obsługę geodezyjną tego projektu
Od lipca 2011 prowadzimy prace geodezyjne dla firmy Strabag.
Strabag wybuduje drogę od Skwierzyny do Międzyrzecza wraz z obwodnicą Skwierzyny (nie leżącą na trasie S3) za kwotę 425 mln zł.
Od lipca 2011 dla Firmy BUDIMEX SA prowadzimy obsługe geodezyjną zadania:
czerwcu 2010 rozpoczelismy obsługę geodezyjną przebudowy dr woj 352.
Generalny Wyykonawca : BUDIMEX SA