Nasze projekty

W październiku 2003 r. oddano do użytku pierwszy 2,5 km odcinek obwodnicy Gorzowa Wlkp., łączący ul. Sulęcińską z ul. Kasprzaka wraz z wiaduktem drogowym i węzłem "Gorzów Południe".Wykonawcą I etapu inwestycji była firma BERGER BAU (kontrakt na kwotę ponad 5,9 mln euro). Do realizacji II etapu inwestycji, czyli budowy 9,5 km odcinka,  przestępuje wyłonione w drodze przetargu konsorcjum Strabag- Kirchner
Strona 10 z 10