Nasze projekty

Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory
Rewitalizacja i modernizacja tzw. Helskiego korytarza kolejowego – linii kolejowej nr 213 Reda – Hel
Budowa obwodnicy miasta Nowogard woj. zachodniopomorskie w ciągu drogi krajowej nr 6
Budowa połączenia drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z włączeniem do polskiej sieci drogowej w ramach zadania: „Budowa połączenia drogowego w Euroregionie Nysa”.
Od grudnia 2012 prowadzimy obsługę geodezyjną dla firmy Budimex SA na potrzeby realizacji rozbudowy infrastruktury portowej
Dla Firmy PORR POLSKA S.A. prowadzimy obsługę geodezyjna na odcinku lini nr 18 107,790 - 159,420 odc. Toruń - Bydgoszcz
Dla Firmy PORR POLSKA S.A. prowadzimy obsługę geodezyjną robót budowlanych w okresie wrzesień - grudzień 2012
Ponad 49 milionów złotych brutto modernizację wygrało konsorcjum firm Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie s.p.a. z siedzibą w Rzymie i Salcef Construcioni Edili e Ferroviarie s.p.a oddział w Polsce.
Projekt "Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Darłowo", to największa inwestycja w historii powojennej Polski, jeżeli chodzi o ochronę brzegów morskich. Inwestycja jest warta aż 93,2 mln złotych. brutto.

Na podstawie zebranych  danych z detekcji dna oraz echogramów (przy użyciu echosondy SDE-28 firmy SOUTH zintegrowanej z odbiornikiem GPS pracującym w systemie RTK) opracowaliśmy numeryczny model dna kanału Piastowskiego i Mielińskiego.