Oferta

Systemy Senceive to zautomatyzowana kontrola i ciągły zdalny pomiar przemieszczeń i deformacji.
raport pomiarowy wg wymagań Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
obrazek PNG 13 Wykonujemy usługi skanerem laserowym Leica ScanStation P20
oferujemy opracowanie modeli 3D do maszyn sterowanych systemami 3D
  • Monitoring geodezyjny, monitoring systemem inklinometrycznym

 Pomiary inklinometryczne poziome i pionowe

Wszechstronne rozwiązania dla pomiarów torów w układach współrzędnych 2D i 3D wszytko co potrzebne na etapie projektu, budowy, odbioru toru kolejowego
Wraz z rozwojem kolejnictwa, coraz to nowszych, bezpieczniejszych i szybszych składów i połqczeń pasażerskich oraz towarowych niezbędne jest prawidłowe utrzymanie torowiska. Rozważajqc trasy kolejowe o łqcznej długości podawanej w tysiqcach kilometrów niezbędny jest efektywny, niezawodny i precyzyjny sposób pomiaru. Z tego wynika potrzeba rozwoju technologii pomiarowej.

logo geodetaJesteśmy do Państwa dyspozycji wszędzie tam, gdzie Państwo potrzebujecie wytyczyć lub pomierzyć wykonany obiekt budowlany

prawo Wszelkie czynności geodezyjne związane z obrotem nieruchomości, tj.

Strona 1 z 2